Về chúng tôi About Us

Giới thiệu về 66efx ™

Sàn giao dịch 66efx là nền tảng hàng đầu trong GIAO DỊCH HIỆN ĐẠI, trực thuộc tập đoàn niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Luân Đôn. Nền tảng được vận hành bởi công ty Seychelles DragonFinances Ltd.

Đội ngũ quản lý 66efx có nhiều năm kinh nghiệm trong các nền tảng giao dịch tài chính. Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ cho cả giao diện trên website và điện thoại. Đội ngũ cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ 24/7. Bất kể nhà đầu tư đối với thị trường giao dịch tài chính có kinh nghiệm hay không ? dưới sự hỗ trợ của đội ngũ sàn 66efx sẽ có thể nhanh chóng nắm vững các loại hình đầu tư trong GIAO DỊCH HIỆN ĐẠI.

Bạn có thể liên hệ với 66efx ™ bằng Email như sau:

-Để được hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng, theo địa chỉ service@66efx.com
-Để liên doanh và tiếp thị, theo địa chỉ market@66efx.com
-Để yêu cầu, đề xuất và góp ý, theo địa chỉ support@66efx.com

 

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền