Về chúng tôi About Us

Giới thiệu về HC ™

HC ™ là một nhãn hiệu tùy chọn nhị phân hàng đầu thuộc Tập đoàn TechFinancials, một công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Luân Đôn. Nền tảng này được điều hành bởi CapitalFinancials Ltd., một công ty được đăng ký tại Cộng hòa Vanuatu ,, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu.

HC ™  là nền tảng chuyên nghiệp và khách quan nhất cho các giao dịch tùy chọn nhị phân trực tuyến. Công ty được nhóm chuyên gia tài chính dày dạn kinh nghiệm, chuyên kinh doanh trực tuyến với các công cụ và tài sản tài chính, sở hữu và quản lý.
Trang web và ứng dụng di động của Công ty đã bản địa hóa các phiên bản bằng nhiều ngôn ngữ. Đội ngũ chuyên nghiệp của Công ty cung cấp trung tâm hỗ trợ và hướng dẫn 24/7. Việc giao dịch tại HC ™ rất nhanh chóng và dễ dàng để không chỉ các nhà đầu tư có kinh nghiệm mà còn cả những cá nhân có kiến thức thô sơ nhất về thị trường tài chính thế giới đều phù hợp với các tùy chọn nhị phân tại HC ™.

Bạn có thể liên hệ với HC ™ bằng Email như sau:

-Để được hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ khách hàng, theo địa chỉ service@66efx.com
-Để liên doanh và tiếp thị, theo địa chỉ market@66efx.com
-Để yêu cầu, đề xuất và góp ý, theo địa chỉ support@66efx.com

 

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.