CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN VIP

Để cung cấp cho các thành viên sự trải nghiệm giao dịch tốt hơn, chương trình thành viên VIP sàn 66efx giúp Quý vị tận hưởng tỷ suất lợi nhuận cao hơn các tài khoản thường. Hiện tại, nền tảng sẽ phân loại dựa theo số tiền nạp ròng của tài khoản giao dịch và chia thành 10 cấp VIP.

Cấp độ VIP

Điều kiện

Lợi ích, ưu đãi

Tin thưởng nhn được sau khi hoàn thành lượng giao dch

VIP1

$1≤Tiền nạp ròng<$100

+1%

/

VIP2

$100≤Tiền nạp ròng<$500

+2%

/

VIP3

$500≤Tiền nạp ròng<$1,000

+3%

/

VIP4

$1,000≤Tiền nạp ròng<$3,000

+4%

/

VIP5

$3,000≤Tiền nạp ròng<$10,000

+5%

/

VIP6

$10,000≤Tiền nạp ròng<$15,000

+6%

Hoàn thành $100,000 lượng giao dịch có thể nhận $500

VIP7

$15,000≤Tiền nạp ròng<$20,000

+7%

Hoàn thành $300,000 lượng giao dịch có thể nhận $500

VIP8

$20,000≤Tiền nạp ròng<$25,000

+8%

Hoàn thành $500,000 lượng giao dịch có thể nhận $1000

VIP9

$25,000≤Tiền nạp ròng<$30,000

+9%

Hoàn thành $700,000 lượng giao dịch có thể nhận $1000

VIP10

$30,000≤Tiền nạp ròng

+10%

Hoàn thành $900,000 lượng giao dịch có thể nhận $1.500

Mô tả cấp VIP :

1. Số tiền nạp ròng = Tổng số tiền gửi – Tổng số tiền rút.

2. Lợi nhuận của tài khoản VIP nhận được sẽ cao hơn lợi nhuận của tài khoản bình thường từ 1%-10%.

3. Đạt yêu cầu tiền nạp ròng tương ứng, trung tâm CSKH sẽ tự động nâng cấp VIP.

4. Sự biến động lên xuống tiền nạp ròng sẽ ảnh hưởng đến sự tăng hoặc giảm của cấp VIP.

5. Lượng giao dịch tính để nhận thưởng là lượng giao dịch của những tài khoản mới bắt đầu tham gia vào hoạt động tặng thưởng mới nhất của sàn tại hc.66efx.com.

6. Tiền tặng thưởng sẽ được nhận sau khi khối lượng giao dịch được hoàn thành.

7. Tiền tặng thưởng được trả vào tài khoản dưới dạng tiền gửi, không giới hạn rút tiền.

8. Xin lưu ý cùng một cấp độ VIP, phần thưởng chỉ có thể được nhận một lần, không thể lặp lại.

9. Tiền nạp ròng / khối lượng giao dịch sẽ được hệ thống làm mới mỗi giờ một lần hoặc có thể được làm mới thủ công.

10. Mọi quyết định thuộc về sàn 66efx.

 

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền