CHƯƠNG TRÌNH THÀNH VIÊN VIP

Để cung cấp cho các thành viên sự trải nghiệm giao dịch tốt hơn, chương trình thành viên VIP sàn 66efx giúp Quý vị tận hưởng tỷ suất lợi nhuận cao hơn các tài khoản thường. Hiện tại, nền tảng sẽ phân loại dựa theo số tiền nạp ròng của tài khoản giao dịch và chia thành 05 cấp VIP.

Tiền nạp ròng (USD) Số cấp tài khoản Tỷ suất lợi nhuận
500≤Tiền nạp ròng<3000 VIP1 Tỷ suất lợi nhuận tăng thêm 2% so với tài khoản thường
3000≤Tiền nạp ròng<7000 VIP2 Tỷ suất lợi nhuận tăng thêm 4% so với tài khoản thường
7000≤Tiền nạp ròng<15000 VIP3 Tỷ suất lợi nhuận tăng thêm 6% so với tài khoản thường
15000≤Tiền nạp ròng<30000 VIP4 Tỷ suất lợi nhuận tăng thêm 8% so với tài khoản thường
30000≤Tiền nạp ròng VIP5 Tỷ suất lợi nhuận tăng thêm 10% so với tài khoản thường

Thuyết minh:

1. Tiền nạp ròng = Tiền nạp vào – Tiền rút ra

2. Tài khoản đã tham gia chương trình tặng thưởng sẽ không được tham gia chương trình nâng cấp VIP.

3. Tài khoản cấp VIP sẽ thay đổi dựa vào lượng tiền nạp ròng.

Tính đến 8h sáng mỗi ngày làm việc (múi giờ Việt Nam), hệ thống kiểm tra lượng tiền nạp ngày hôm trước để tính toán tiền nạp ròng, dựa vào đó phê duyệt nâng cấp tài khoản. Hệ thống cũng sẽ kiểm tra lượng tiền đăng kí rút ra ngày hôm trước để quyết định hạ cấp tài khoản (nếu có). Quy trình phê duyệt tài khoản cấp VIP này cần mất thời gian nhất định để hệ thống xử lý, Vui lòng kiểm tra email để nhận thông báo cập nhật.

4. Quyền giải thích cuối cùng của chương trình này thuộc về Sàn 66efx

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền