TUYÊN BỐ TỪ CHỐI Disclaimer

WWW.66EFX.COM TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

Quý vị có khả năng bị thua lỗ một phần hay toàn bộ số tài sản khi giao dịch Giao dịch hiện đại đối với bất cứ tài sản tài chính nào. Do vậy, kính đề nghị các nhà đầu tư cần lưu ý đến vấn đề rủi ro khi thực hiện giao dịch; nếu như không chịu được khả năng tổn thất vốn, chúng tôi khuyên Quý vị nên đầu tư một cách cẩn thận. Trước khi giao dịch Quý vị cần đọc kỹ Điều khoản và điều kiện để biết thêm chi tiết. Giá giao dịch của tài sản trên sàn chúng tôi là giá chúng tôi đồng ý bán cho khách hàng. Vì vậy, nó có thể không chính xác bằng giá thị trường tại thời điểm bán ra.

Tất cả các khách hàng đều có nghĩa vụ đảm bảo rằng tương tác với sàn giao dịch tiến hành trong phạm vi pháp luật, đồng thời tuân thủ những quy định của nước sở tại. Khách hàng cần tìm hiểu kỹ quy định thuế của nước sở tại về số tiền thu được liên quan đến hoạt động giao dịch.

Trong phạm vi tối đa mà luật hiện hành cho phép, Đối với các nội dung liên quan đến trang web, sàn giao dịch, mục lục hay các dịch vụ khác, sàn giao dịch tuyên bố từ chối tất cả các bảo đảm dưới mọi hình thức, dù rõ ràng, theo pháp lý hay ám chỉ. Bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung bảo đảm sau: Quyền, tính thương mại, bất kì mục đích cụ thể, không có hành vi vi phạm quyền sở hữu, quá trình giao dịch. Sàn giao dịch tuyên bố từ chối tất cả các bảo đảm dưới mọi hình thức, dù rõ ràng, theo pháp lý hay ám chỉ những nội dung sau:

1.Tính an toàn, tính chính xác, tính tin cậy, tính kịp thời và kỹ thuật của website, nội dung, sàn và dịch vụ.

2. Tính toàn diện, không lỗi hoặc khắc phục sự cố của website, sàn và dịch vụ.

3. Đối với tính chính xác của dịch vụ, tiêu chuẩn chất lượng của tài sản, dịch vụ thành thạo, tính hoàn thiện hoặc các thông tin được cung cấp có tính hợp lý của website, sàn và dịch vụ.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền