Giao dịch như thế nào How to Trade

Giao dịch với HC dễ dàng.

Bước 1. Nhập trường giao dịch và chọn loại công cụ bạn muốn giao dịch bằng cách nhấp vào tab công cụ

Bước 2. Chọn một tài sản bạn muốn giao dịch từ danh sách các tài sản có sẵn được hiển thị trong danh sách tài sản cuộn xuống

Bước 3. Chọn hướng trong phiếu giao dịch

 

Đối với loại công cụ Cao / Thấp:

Chọn “High” nếu bạn cho rằng giá sẽ cao hơn mức hiện tại vào thời điểm hết hạn.

Chọn “Low” nếu bạn cho rằng giá sẽ dưới mức hiện tại vào thời điểm hết hạn.

 

Đối với loại công cụ Touch:

Chọn “Touch” nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ chạm giá mục tiêu bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn.

Chọn “No Touch” nếu bạn nghĩ rằng thị trường sẽ không chạm giá mục tiêu bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn.

 

Đối với loại công cụ Biên:

Chọn “In” nếu bạn nghĩ rằng giá thị trường sẽ đóng bên trong giá mục tiêu trên và giá mục tiêu dưới khi hết hạn.

Chọn “Out” nếu bạn nghĩ rằng giá thị trường sẽ đóng cửa bên ngoài giá mục tiêu trên hoặc giá mục tiêu dưới khi hết hạn.

 

Bước 4. Nhập số tiền bạn muốn đầu tư và nhấp vào “buy””mua”.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền