Cách rút tiền How to withdraw

● Sau khi bạn đăng nhập tài khoản, vào trang “banking”.

● Gửi yêu cầu rút tiền theo các bước nhắc!

● Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với dịch vụ khách hàng trực tuyến hoặc gửi e-mail đến: service@66efx.com.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền