Tiền thưởng

Trong thời gian chương trình tặng thưởng có hiệu lực, Quý vị nạp tiền lần đầu đều được tặng thưởng ngay 50% giá trị tiền nạp.

Thành viên muốn tham gia chương trình tặng thưởng này cần liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng trước khi nạp tiền lần đầu vào tài khoản. Bộ phận chăm sóc khách hàng xác nhận và xử lý xong mới bắt đầu tiến hành giao dịch. (Nếu Quý vị chưa liên hệ bộ phận khách hàng, hệ thống sẽ mặc định tài khoản không tham gia chương trình này).

 

Chế độ nhận thưởng: Được tặng 50% giá trị tiền nạp, lượng giao dịch đạt 30 lần số tiền này sẽ đủ điều kiện rút tiền.

Ví dụ: Khách hàng nạp tiền lần đầu là 1000 USD, Nhận được tiền thưởng 500 USD, như vậy số tiền đầu tư sẽ là 1500 USD. Lượng giao dịch 500*30=15,000 USD sẽ đủ điều kiện rút tiền.

Nếu lượng giao dịch của khách hàng chưa đạt được 30 lần số tiền thưởng, Số tiền thưởng và lợi nhuận thu được này sẽ không đủ điều kiện rút tiền. Nếu tiếp tục rút tiền, hệ thống chỉ gửi lại số tiền nạp vào tài khoản ban đầu trừ đi số tiền lỗ (nếu có).

Ví dụ: Số tiền đầu tư sau khi khách hàng tham gia nhận thưởnglà 1500 USD. Giả sử khách hàng giao dịch 600 USD và bị lỗ, số dư tài khoản còn lại 900 USD. Như vậy số tiền có thể rút ra được là 400 USD (số tiền nạp ban đầu 1000 USD- Số tiền bị lỗ 600 USD).

 

Mỗi thành viên chỉ được tham gia chương trình tặng thưởng một lần. Nếu tiếp tục tham gia, hệ thống có quyền giữ lại số tiền thưởng cùng lợi nhuận thu được sau khi phát hiện lịch sử giao dịch.

Trạng thái nhận thưởng sẽ được cập nhật lúc 8:00 hàng ngày (giờ Việt Nam) hoặc khi Quý vị click vào mục Giới thiệu tặng thưởng. Do vậy, trước khi đăng kí rút tiền hoặc tiếp tục nạp tiền Quý vị vui lòng kiểm tra mục Giới thiệu tặng thưởng để xem thêm chi tiết.

Chú ý:

Công ty có quyền đóng băng số tiền giao dịch liên quan đến tiền thưởng khi phát hiện khách hàng cố tình chiếm đoạt tiền thưởng.

Tài khoản tham gia chương trình tặng thưởng này sẽ không được đồng thời tham gia các chương trình khác của sàn 66efx.

Tài khoản tham gia chương trình tặng thưởng này sẽ không được đồng thời tham gia giao dịch ngoại hối.

Quyền giải thích cuối cùng về chương trình này thuộc về 66efx.

 

 

 

 

 

 

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền