Trở thành IB Become an IB

Nếu bạn có ý định trở thành NGƯỜI MÔI GIỚI của chúng tôi, đề nghị gửi thông tin của bạn để liên hệ.
1. Gửi chi tiết liên lạc và khu vực của bạn.

2. Gửi kế hoạch quảng bá và kế hoạch tiếp thị HC™ của bạn.

3. Liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: marketing@66efx.com

Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền