Chương trình liên kết Affiliate Program

Nếu bạn muốn tham gia dự án của chúng tôi, vui lòng gửi thông tin của bạn để liên hệ với chúng tôi.

Áp dụng cho các liên kết, để trở thành IB của HC ™.
Áp dụng cho các công ty của nền tảng kinh doanh. HC ™ có thể cung cấp cho bạn công nghệ tốt nhất.
Xin vui lòng để lại chi tiết liên lạc của bạn và gửi email cho chúng tôi: Marketing@66efx.com
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay khi có thể.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền