ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT Security & Privacy

Chính sách bảo mật này được (“Chúng tôi”) cung cấp để thông báo cho khách hàng về các chính sách và quy trình của chúng tôi đối với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân khi khách hàng truy cập vào www.66efx.com (“Trang web”) hay bất cứ phần nào của dịch vụ (“dịch vụ”) do trang web hay ứng dụng trên di động mà chúng tôi cung cấp. Chính sách này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng trên trang web. Chúng tôi khuyến khích khách hàng kiểm tra chính sách này thường xuyên để nhận được những thay đổi nếu có.

Chính sách này là một phần không thể thiếu của các điều khoản và điều kiện chung của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cũng như của toàn bộ trang web này (“Điều khoản và Điều kiện”).

1. Thu thập thông tin

Thông tin nhận dạng cá nhân

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp một số thông tin nhận dạng cá nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng khách hàng, cũng như để quản lý tài khoản khách hàng (“Thông tin cá nhân”) và cho phép khách hàng truy cập trang web và một số dịch vụ hạn chế khác. Thông tin cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn tên, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số điện thoại, thẻ tín dụng và thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng. Chúng tôi cũng sẽ giữ thông tin về các hoạt động giao dịch của khách hàng đồng thời theo dõi và ghi lại tất cả hoặc một phần lịch sử chat của chúng tôi với khách hàng. Chúng tôi cũng có thể đặt các liên kết trên trang web này dưới dạng cho phép chúng tôi theo dõi xem các liên kết này có được truy cập hay không.

Thông tin nhận dạng phi cá nhân

Khi khách hàng truy cập trang web hoặc sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

Máy chủ của khách hàng sẽ gửi thông tin (“Dữ liệu ghi”) khi khách hàng truy cập trang web hoặc dịch vụ trực tuyến. Dữ liệu bản ghi này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các giao thức mạng, địa chỉ, loại trình duyệt máy tính khách hàng sử dụng, các trang khách hàng truy cập trước khi vào trang web này và thông tin khách hàng tìm thấy trên trang web và dịch vụ này. Ngoài ra, nếu khách hàng truy cập dịch vụ này thông qua thiết bị di động, chúng tôi có thể thu thập ID (miễn là khách hàng đồng ý trong ứng dụng di động) và IP của thiết bị di động.

Giống như nhiều trang web, chúng tôi sử dụng Cookie để thu thập thông tin. Cookie là một file dữ liệu nhỏ mà chúng tôi lưu trên ổ cứng máy tính của khách hàng. Chúng tôi sử dụng “ Persistent Cookie ” để lưu tên người dùng và mật khẩu đăng nhập của khách hàng, để khách hàng có thể đăng nhập vào trang web trong tương lai. Chúng tôi sử dụng “ Session Cookie ” để triển khai một số chức năng của dịch vụ, để hiểu rõ hơn cách khách hàng tương tác với dịch vụ và phát hiện hướng lưu lượng truy cập trang web và việc sử dụng dịch vụ. Khách hàng có thể sửa đổi các tùy chọn trình duyệt của mình, yêu cầu trình duyệt ngừng chấp nhận Cookie hoặc cung cấp cho khách hàng một gợi ý trước khi chấp nhận Cookie cho lần truy cập vào trang web của khách hàng. Tuy nhiên, nếu khách hàng không chấp nhận bộ ghi thông tin, khách hàng có thể không sử dụng được một số phần của trang web và một số chức năng của dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics trên trang web của mình, một dịch vụ phân tích được cung cấp bởi Google Inc. (“Google”). Google Analytics được sử dụng để giúp chúng tôi có được dữ liệu liên quan đến việc sử dụng trang web. Thông tin được tạo bởi bộ ghi thông tin về trang web của khách hàng (bao gồm cả địa chỉ IP của khách hàng) có thể được chuyển từ Google đến một máy chủ ở Hoa Kỳ và được lưu trữ tại đó. Google sẽ sử dụng thông tin này để đánh giá việc khách hàng sử dụng trang web, chỉnh sửa báo cáo hoạt động cho nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động của trang và sử dụng mạng. Khi pháp luật yêu cầu hoặc khi bên thứ ba xử lý thông tin thay cho Google, Google cũng có thể chuyển thông tin đó cho bên thứ ba. Khách hàng có thể chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình và từ chối sử dụng bộ ghi thông tin, nhưng xin lưu ý rằng nếu khách hàng làm như vậy, khách hàng không thể sử dụng đầy đủ chức năng của trang web. Khi sử dụng trang web này, khách hàng đồng ý rằng Google sẽ xử lý dữ liệu của khách hàng theo cách trên và cho các mục đích trên.

Trang web của bên thứ ba.

Chính sách này chỉ áp dụng cho các dịch vụ. Chúng tôi không kiểm soát các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ cung cấp thông tin khác, chúng tôi cũng không kiểm soát các biểu ngữ, quảng cáo hoặc liên kết trong các trang web hoặc dịch vụ. Các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ khác này có thể để lại hồ sơ thông tin của riêng họ hoặc các tài liệu khác trên máy tính khách hàng, thu thập dữ liệu hoặc thông tin cá nhân từ khách hàng và áp dụng các chính sách bảo mật của các bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích khách hàng đọc các chính sách bảo mật của họ và các điều khoản khác trước khi truy cập hoặc sử dụng các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba này.

2. Sử dụng thông tin như thế nào

Thông tin cá nhân được sử dụng phục vụ những mục đích sau:

(i) Cung cấp dịch vụ, (ii) Quản lý việc sử dụng dịch vụ của khách hàng và mọi tài khoản khách hàng liên quan với chúng tôi, (iii) Cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, (iv) Cung cấp cho khách hàng thông báo dịch vụ, (v) Cung cấp cho khách hàng thêm thông tin mà chúng tôi nghĩ rằng khách hàng sẽ thấy hữu ích hoặc thú vị, chẳng hạn như giới thiệu, tiếp thị hoặc quảng cáo, (vi) Đại diện cho bên thứ ba và tuân thủ các hướng dẫn của họ. Ví dụ: các đối tác quảng cáo của chúng tôi, (vii) Thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi, (viii) Giải quyết mọi tranh chấp giữa người dùng trang web hoặc dịch vụ và giữa người dùng với chúng tôi (ix) Liên hệ với khách hàng để nhận phản hồi của khách hàng về trang web và dịch vụ. Nếu khách hàng quyết định không muốn nhận các thông báo, thông tin hoặc trích dẫn này bất cứ lúc nào, vui lòng làm theo các hướng dẫn hủy đã được cung cấp. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin không phải là thông tin cá nhân, ngoài việc (i) Theo dõi và phân tích việc sử dụng các trang web và dịch vụ để quản lý kỹ thuật trang web và dịch vụ, (ii) Cải thiện trang web và dịch vụ, (iii) Tạo và thu thập dữ liệu hay những thông tin về sở thích, đặc điểm, hành vi sử dụng dịch vụ và trang web của người dùng, (iv) Đảm bảo người dùng dịch vụ đáp ứng các tiêu chí để xử lý các yêu cầu của họ. Ngoài ra, liên quan đến thông tin cá nhân và thông tin khác:

Thông tin tổng hợp và thông tin không xác định.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các bên thứ ba, bao gồm các câu hỏi và trích dẫn (bao gồm thông tin không xác định và dữ liệu nhật ký) để phân tích, thống kê đối tượng hoặc các mục đích phục vụ cho việc kinh doanh hay quảng cáo các sản phẩm và dịch vụ khác. Thông tin tổng hợp được chia sẻ trong những tình huống này không chứa thông tin cá nhân của khách hàng.

Kết hợp thông tin.

Chúng tôi có thể kết hợp một số thông tin cá nhân với thông tin phi cá nhân để tạo ra thông tin và dịch vụ phù hợp sở thích của khách hàng hơn. Kết nối thông tin này cho phép chúng tôi cải thiện rộng rãi trang web và dịch vụ của mình và cá nhân hóa chúng. Nếu chúng tôi liên kết bất kỳ thông tin nào với thông tin cá nhân của khách hàng, thông tin kết hợp sẽ được coi là thông tin cá nhân trong chính sách này.

Các nhà cung cấp dịch vụ.
Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ cung cấp dịch vụ liên quan đến quản lý hoặc trang web (bao gồm, nhưng không giới hạn bảo trì, lưu trữ và dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu, phân tích trang web, xử lý thanh toán và sự quản lý). Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng và có nghĩa vụ tuân thủ chính sách này.

Tuân thủ và thực thi pháp luật

Chúng tôi hợp tác với các quan chức chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật cũng như các công ty luật tư nhân để thực thi và hoạt động theo đúng luật pháp. Nếu chúng tôi thấy cần hoặc mong muốn phản hồi các khiếu nại và thủ tục pháp lý (bao gồm, nhưng không giới hạn ở trát đòi hầu tòa), chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của khách hàng cho các quan chức chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật nhằm bảo vệ an ninh công cộng, bảo đảm an toàn cho bất cứ ai, hoặc để ngăn chặn những hành vi mà chúng tôi cho rằng (hay có khả năng) bất hợp pháp, vô đạo đức, hay bất cứ hành động nào khác cần bị truy tố.

Chuyển nhượng kinh doanh

Trong trường hợp sáp nhập, mua lại, hoặc bán toàn bộ hoặc một phần cổ phần hoặc tài sản của chúng tôi hoặc chúng tôi phá sản, chúng tôi có thể bán, chuyển nhượng hoặc chia sẻ tất cả hoặc một phần tài sản của chúng tôi, bao gồm thông tin cá nhân và dữ liệu nhật ký của khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể đưa ra thêm thông báo bảo mật cấp dưới cho các dịch vụ cụ thể.

3. Thay đổi hoặc xóa thông tin của khách hàng

Nếu pháp luật không yêu cầu duy trì hoặc vì lý do kinh doanh hợp pháp, người dùng có thể kiểm tra, cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân. Nếu khách hàng xóa hoàn toàn thông tin, tài khoản của khách hàng sẽ không hợp lệ. Ngoài ra, chúng tôi có thể xóa bất kỳ thông tin khi khách hàng cung cấp hoặc liên quan đến khách hàng theo chính sách của chúng tôi tại thời điểm đó.

4. An toàn

Chúng tôi rất quan tâm đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi thiết kế nhiều biện pháp để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi sự truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không hứa rằng thông tin cá nhân hoặc thông tin liên lạc của khách hàng sẽ không bị tiết lộ hoặc sử dụng trái phép bởi người khác.

Nếu khách hàng nhận được email yêu cầu khách hàng cập nhật thông tin cá nhân của mình, vui lòng xác nhận đơn đăng ký do khách hàng gửi và xác nhận xem có được gửi đi từ hòm thư chính thức của Huicheng Finance hay không. (Khách hàng có thể xem nó trong mục Liên hệ chúng tôi hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng xác nhận).

5. Xử lý và chuyển giao quốc tế

Thông tin của khách hàng có thể được xử lý, duy trì hoặc chuyển ra bên ngoài quốc gia của khách hàng, nơi quyền riêng tư có thể không được bảo vệ như luật pháp quốc gia của khách hàng.

6. Liên hệ chúng tôi

Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ service@66efx.com.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền