Giao dịch hiện đại Simplified-Trading

Giao dịch hiện đại

Chỉ có hai trường hợp xảy ra khi Giao dịch hiện đại đến thời điểm hết hạn, đó là kết quả của việc một tài sản cơ sở thấp hơn hoặc cao hơn giá mua trong một thời gian xác định (ví dụ: 30 phút, một giờ, một ngày, v.v.). Việc có thu được lợi nhuận hay không, hay việc lãi lỗ bao nhiêu là cố định và có thể tính toán được.

Đây là một loại hình đầu tư có thể thu lại lợi nhuận cố định thông qua việc dự đoán sự tăng giảm của các tài sản xác định như ngoại hối, vàng, dầu thô và hàng hóa… Việc Quý vị cần làm đó là chọn một tài sản, hệ thống sẽ cung cấp cho Quý vị một mức giá mục tiêu, bạn chỉ việc dự đoán đến một thời điểm nào đó trong tương lai, giá sẽ cao hơn hay thấp hơn giá mục tiêu, nhập vào số tiền muốn đầu tư và đợi kết quả là được.

 

Nền tảng của chúng tôi

HC™ cung cấp giao dịch trên nhiều loại tài sản khác nhau như hàng hóa (ví dụ: Vàng) hoặc các cặp tiền tệ (ví dụ: EUR / USD).

  • Tại HC™, nền tảng Giao dịch đơn giản hóa về tài chính, chúng tôi trình bày hai chuyển động thị trường có thể tùy thuộc vào công cụ giao dịch:
  • Công cụ Cao / Thấp: Quyết định xem giá tài sản sẽ ĐI LÊN hay ĐI XUỐNG.
  • Công cụ One Touch: Quyết định xem giá tài sản sẽ CHẠM hay sẽ KHÔNG CHẠM giá mục tiêu.
  • Biên: Quyết định xem giá tài sản có ở mức giá mục tiêu RANGE hay không.

 

Giao dịch nhanh

Sau khi đăng ký và gửi tiền, bạn có thể bắt đầu giao dịch tại trang giao dịch – không cần tải xuống, với 3 bước đơn giản:

1. Chọn một tài sản bạn muốn giao dịch từ trình đơn thả xuống.

2. Chọn “High”“Cao” nếu bạn cho rằng giá sẽ cao hơn mức hiện tại vào thời điểm hết hạn.

Chọn “Low””Thấp” nếu bạn cho rằng giá sẽ dưới mức hiện tại vào thời điểm hết hạn.

3. Nhập số tiền bạn muốn đầu tư và nhấp vào “buy””mua”.

 

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền