ĐIỀU KHOẢN PHÁP LUẬT Legal Terms & Conditions

1. Thuật ngữ chung
Hợp đồng này giải thích việc áp dụng các điều kiện khác nhau vào các dịch vụ trên trang web có tên miền là www.66efx.com (sau đây gọi là “trang web của chúng tôi”). Mọi thắc mắc của khách hàng xin liên hệ trực tiếp “Hỗ trợ trực tuyến” ở góc bên phải màn hình hoặc gửi email tới địa chỉ service@66efx.com. Bất cứ ai trên thế giới đều có thể truy cập trang web của chúng tôi thông qua Internet.
Truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi cần tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách sử dụng và truy cập trang web của chúng tôi, khách hàng chấp nhận (nhưng không giới hạn) tất cả các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thay đổi các điều khoản và điều kiện này bằng cách đưa ra các điều khoản và điều kiện mới được sửa đổi cập nhật ngay trên trang web của chúng tôi. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, nghĩa là khách hàng đã cam kết rằng mỗi lần sử dụng sẽ được giới hạn trong các điều khoản và điều kiện áp dụng tại thời điểm đó. Khi sử dụng trang web của chúng tôi, khách hàng chấp nhận các điều khoản và điều kiện cũng như tuyên bố về quyền riêng tư được liệt kê bên dưới. Nếu khách hàng không đồng ý với các chính sách này, xin vui lòng ngừng sử dụng trang web.

2. Thỏa thuận dịch vụ trực tuyến
Thỏa thuận này được ký bởi khách hàng và sàn 66efx (“trang web của chúng tôi”). Thỏa thuận áp dụng cho trang web và nền tảng vận hành, cũng như hàng trăm tài sản đầu tư được cung cấp từ trang web này như cặp tiền tệ, hàng hóa quyền chọn (vàng, dầu thô, v.v.). App giao dịch, văn bản điện tử hay bất kỳ tính năng, nội dung hoặc dịch vụ khác đều có thể được thêm vào sàn 66efx trong tương lai.

3. Tư cách thành viên
Dịch vụ được dành riêng cho các cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm về mặt pháp lý (theo pháp luật hiện hành nước sở tại). Các điều khoản sau đây đều không bị giới hạn, các dịch vụ của chúng tôi không dành cho người dưới 18 tuổi hoặc chưa đến độ tuổi chịu trách nhiệm pháp luật (“vị thành niên”). Nếu khách hàng là trẻ vị thành niên, xin vui lòng không sử dụng trang web này. Nếu khách hàng không đủ tư cách thành viên, xin vui lòng không đăng ký sử dụng trang web này. Để tránh mọi nghi vấn, chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc trẻ vị thành niên sử dụng trái phép trang web này dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, trang web của chúng tôi chỉ dành cho những người đầu tư có đủ kinh nghiệm và kiến thức đánh giá lợi nhuận và rủi ro giao dịch thông qua trang web. Khách hàng phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định giao dịch trên nền tảng vận hành của trang web. Trong phạm vi các quy định nêu trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đăng ký kiểm toán hoặc kiểm tra kiến thức cũng như kinh nghiệm của khách hàng, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát về tài sản trực tiếp hoặc gián tiếp nào do sử dụng trang web. Quy định này áp dụng cho tất cả các giao dịch và sử dụng dịch vụ. Theo các quy định trên, khi người dùng có mục đích bất hợp pháp, dịch vụ của chúng tôi sẽ bị hạn chế sử dụng và sàn 66efx có quyền từ chối hoặc tước quyền sử dụng trang web đối với bất kỳ ai vi phạm.

4. Thông tin đăng ký và yêu cầu
Khi đăng ký, khách hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin nhận dạng. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho việc đăng nhập tài khoản và bảo mật mật khẩu trên trang web 66efx. Khách hàng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ hành động hoặc sơ suất nào của chính mình (hành vi hoặc sơ suất gây ra bởi việc sử dụng tài khoản không phù hợp hoặc bất hợp pháp). Khách hàng đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ trong quá trình đăng ký. Đồng thời khách hàng đồng ý không mạo danh người khác hoặc không che giấu danh tính của khách hàng với sàn 66efx vì bất kỳ lý do nào. Nếu khách hàng đăng ký trên danh nghĩa doanh nghiệp, khách hàng nên chắc chắn rằng khách hàng có quyền dùng danh nghĩa đơn vị đó vào trong thỏa thuận. Theo các quy tắc công bố thông tin và chính sách bảo mật, sàn 66efx sẽ thực hiện nghiêm túc đối với thông tin mà khách hàng cung cấp.

5. Hạn chế pháp lý
Các điều khoản dưới đây đều không bị giới hạn. Luật giao dịch ở các nước khác nhau được quy định khác nhau và khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng khách hàng tuân thủ đúng luật, quy định hoặc hướng dẫn về việc sử dụng trang web tại nước sở tại. Để tránh mọi sự nhầm lẫn, có thể truy cập trang web của chúng tôi không có nghĩa là các dịch vụ của chúng tôi và / hoặc các hoạt động của khách hàng trên trang web là hợp pháp (theo pháp luật, quy định hoặc hướng dẫn nơi khách hàng sinh sống). Khách hàng phải cam kết rằng tiền của khách hàng trong tài khoản thành viên sàn 66efx không phải là nguồn tiền có được thông qua buôn lậu ma túy, bắt cóc, các hoạt động bất hợp pháp hoặc liên quan đến lĩnh vực hình sự khác.

6. Giấy phép trong khoảng giới hạn
Sàn 66efx cung cấp cho khách hàng quyền truy cập hạn chế, không độc quyền, không thể chuyển nhượng hay sử dụng trang web (“giấy phép”). Giấy phép được đưa ra chỉ với mục đích rằng: Khách hàng tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận. Khách hàng cũng phải đồng ý không bán lại hoặc để cho bất kỳ người nào khác vào trang web và trước khi nhận được sự đồng ý của sàn 66efx, tuyệt đối không được sao chép bất cứ tài liệu, văn bản nào của trang web để phục vụ cho chuyển nhượng mua bán hoặc các mục đích khác. Để tránh mọi nghi vấn, khách hàng phải chịu trách nhiệm và bị ràng buộc đối với việc sử dụng trái phép trang web (vi phạm phần này). Khách hàng phải chấp nhận rằng tất cả thông tin thu được từ hệ thống thông tin sàn 66efx sẽ chỉ được sử dụng để hoàn thành các hoạt động trong phạm vi trang web. Khách hàng cũng phải đồng ý không sử dụng các tính năng kỹ thuật của truyền thông điện tử trên việc sử dụng web phục vụ cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, lạm dụng, tục tĩu, đe dọa, hay quấy rối, phỉ báng quyền riêng tư của người khác. Nếu sàn 66efx nhận thấy mọi thông tin khách hàng cung cấp (bao gồm địa chỉ email của khách hàng) không còn tồn tại hoặc không chính xác hay nếu khách hàng không tuân thủ bất kỳ điều khoản, điều kiện nào của thỏa thuận và tất cả các quy tắc, hướng dẫn cho mỗi một dịch vụ, giấy phép được cung cấp dưới đây sẽ bị chấm dứt. Nếu sàn 66efx cho rằng khách hàng phạm tội trên nền tảng 66efx (bao gồm, nhưng không giới hạn hoàn thành giao dịch ngoài phạm vi giá thị trường), giấy phép được cung cấp dưới đây cũng sẽ bị chấm dứt. Nếu khách hàng vi phạm quy tắc này, khách hàng buộc phải ngừng sử dụng dịch vụ. Khách hàng phải chấp nhận rằng sàn 66efx có thể tự từ chối tất cả hoặc một phần việc sử dụng dịch vụ của khách hàng (có hoặc không có thông báo), đóng mọi giao dịch, mở và xóa hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào trong phạm vi dịch vụ.

7. Tuyên bố rủi ro
Khách hàng đồng ý tự chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng trang web này. Theo các quy định sau đây, các dịch vụ được cung cấp trên trang web chỉ dành cho những người có khả năng chấp nhận mất tiền, hiểu được những rủi ro và có kinh nghiệm trong giao dịch thị trường. Khách hàng có thể mất một số hoặc tất cả số tiền vốn của mình, vì vậy hãy giao dịch tiền trong khả năng tài chính hiện có. Khách hàng nên nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến giao dịch và cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn độc lập.

8. Thông tin liên quan
Với một hoặc nhiều dịch vụ mà sàn 66efx cung cấp, tại trang web 66efx khách hàng có thể tham gia làm đại lý, nhà cung cấp hoặc đối tác (“Bên thứ ba cung cấp”) một loạt các thông tin tài chính phát sinh trong nội bộ. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, dữ liệu thị trường, báo giá, tin tức và biểu đồ kỹ thuật.
Các thông tin được cung cấp trên trang web không phải là lời khuyên đầu tư. Sàn 66efx chỉ cung cấp thông tin tài chính như một loại hình dịch vụ. Các giao dịch đơn giản của Huicheng và các nhà cung cấp bên thứ ba không đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ hoặc xếp hạng chính xác của thông tin tài chính và kết quả khách hàng sử dụng thông tin tài chính mang lại. Thông tin liên quan có thể ngay lập tức trở nên không đáng tin cậy vì nhiều lý do, bao gồm môi trường kinh tế hay những thay đổi thị trường. Cả nhà cung cấp sàn 66efx lẫn bên thứ ba đều không bị yêu cầu bắt buộc phải cập nhật thông tin hoặc ý kiến về thị trường, đồng thời chúng tôi có thể ngừng cập nhật thông tin liên quan bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bất kỳ ai. Khách hàng có trách nhiệm xác minh thông tin trên trang web và tính khả thi của nó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc tham khảo thông tin trên trang web hoặc từ thông tin được trích dẫn trên trang web.

9. Link
Sàn 66efx có thể cung cấp link trang web khác (các trang web này được cung cấp hoặc kiểm soát bởi các bên thứ ba). Điều này không đồng nghĩa sàn 66efx công nhận, ủng hộ, tài trợ đường link hoặc trang web, chủ sở hữu hoặc nhà cung cấp đó. Sàn 66efx khuyên khách hàng nên đảm bảo rằng khách hàng hiểu các rủi ro khi sử dụng trang web trước khi tìm kiếm, sử dụng hoặc mua bán. Link các trang web này chỉ được cung cấp để phục vụ tiện lợi cho khách hàng và khách hàng phải đồng ý rằng sàn 66efx không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi các trang web khác.

10. Hủy giao dịch
Sàn 66efx có quyền từ chối hoặc tự hủy dịch vụ , hay cũng có thể từ chối chia sẻ lợi nhuận cho bất kỳ ai vì lý do chính đáng (bao gồm nhưng không giới hạn các điều kiện sau).
• Nếu 66efx có lý do để tin rằng hoạt động của người dùng nào đó trên trang web là bất hợp pháp;
•Nếu sàn 66efx bị thiệt hại về tài chính hay tiền bạc do các hoạt động của người dùng nào đó;
• Nếu sàn 66efx tin rằng một hoặc nhiều thao tác của người dùng trên trang web vi phạm thỏa thuận ban đầu.

11. Trách nhiệm hữu hạn
Chúng tôi cam kết đảm bảo tính liên tục của dịch vụ trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót, xóa bỏ, gián đoạn và các lỗi trong thao tác vận hành đường truyền, cũng như sự cố thông tin liên lạc, bị trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi các trang web hoặc dịch vụ. Do các vấn đề kỹ thuật trên trang web, hoặc bất kỳ dịch vụ nào, bất kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại hoặc các vấn đề trục trặc kỹ thuật gây ra bởi sự sự cố, hệ thống trực tuyến máy tính có vấn đề hoặc trục trặc kỹ thuật, máy chủ hoặc nhà cung cấp có vấn đề hay trục trặc kỹ thuật, phần mềm hoặc các lỗi phần cứng hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc bất kỳ trục trặc kỹ thuật khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Trong phạm vi pháp luật cho phép sử dụng, việc sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, hoặc bất kỳ nội dung của trang web hoặc dịch vụ, hay đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trang web, hoạt động của người sử dụng dịch vụ (hoạt động trực tuyến hoặc offline) gây ra, chúng tôi đều không chịu trách nhiệm. Đối với các thiệt hại của khách hàng, bất kỳ giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị, nhân viên hoặc đại lý của sàn 66efx (Cho dù sự mất mát là có thể lường trước hoặc không lường trước được, hay sự tổn thất mà sàn 66efx có biết trước hay không) sẽ không chịu trách nhiệm. Sự thiệt hại bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại gián tiếp do việc sử dụng các trang web và các dịch vụ do thiệt hại tài sản thế chấp, những mất mát hay thiệt hại, sử dụng các trang web, các dịch vụ và các chi phí gián tiếp liên quan đến, thiệt hại tài sản thế chấp.
Sử dụng các trang web và các dịch vụ bao gồm, nhưng không giới hạn sử dụng các thông tin có hiệu lực được cung cấp bởi các trang web (như là một phần của trang web), hoặc bất kỳ quyết định đầu tư dựa trên những thông tin được thực hiện. Giới hạn trách nhiệm được áp dụng trong phạm vi thẩm quyền của các mức độ tối đa áp dụng pháp luật cho phép. Và đối với sự tích lũy của bạn không được vượt quá số tiền bạn chuyển trong trang web hoặc lưu trữ tài khoản.

12. Chương trình AML
Nghiêm cấm sử dụng: Sàn giao dịch nghiêm cấm hành động rửa tiền tại trang web này. Sàn 66efx sử dụng các biện pháp tốt nhất để ngăn chặn hành động rửa tiền. Sàn 66efx có quyền từ chối và / hoặc chấm dứt mọi mối hợp tác kinh doanh và hủy bỏ mọi hoạt động đối với khách hàng không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền:
• Các nhà đầu tư phải cung cấp các thông tin cần thiết khi đăng ký.
• Tiền thu được sẽ được nộp vào tài khoản khách hàng đăng ký trực tuyến đầu tiên.
• Khi khách hàng duy trì tài khoản qua chuyển khoản, thu nhập sẽ phân bổ cho chủ sở hữu tài khoản ngân hàng. Khách hàng thông qua cách này nạp tiền, khi số tiền chuyển đến sàn 66efx, nhà đầu tư cần đảm bảo số tài khoản và tên tài khoản đảm bảo chính xác.
• Khách hàng nạp tiền qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, lợi nhuận sẽ được gửi đến cho người có tên hiện trong thẻ (thẻ dùng nạp tiền) và là thẻ đăng kí ban đầu.
• Mỗi người chỉ được sở hữu duy nhất một tài khoản. Nếu khách hàng mở một tài khoản tên giả hoặc nhiều tài khoản của cùng một người, lợi nhuận thu về sẽ không được gửi vào tài khoản.
• Thỉnh thoảng 66efx có thể yêu cầu bằng chứng bổ sung để chứng minh danh tính khách hàng, chẳng hạn như bản sao công chứng hộ chiếu hoặc tài liệu chứng minh khác (nếu thấy cần thiết). Và sàn 66efx có thể đình chỉ sử dụng cho đến khi chủ tài khoản cung cấp các bằng chứng cần thiết.

13. Bảo vệ
Khách hàng đồng ý phòng và bảo vệ công ty chúng tôi và giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị, nhân viên và đại lý của công ty khỏi mọi khiếu nại, nợ nần, thiệt hại, tổn thất và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở phí luật sư hợp lý (phí luật sư liên quan đến việc khách hàng sử dụng / truy cập vào trang web hoặc dịch vụ); khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này; hoặc khách hàng vi phạm bất kỳ quy định luật pháp hoặc quy định hiện hành nào.

14. Thời hạn và chấm dứt hợp đồng
Điều khoản của thỏa thuận thường không có thời gian giới hạn, nhưng công ty chúng tôi có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho của bạn. Sau khi chấm dứt, khách hàng sẽ không thể tiến hành giao dịch mới.

15. Điều khoản chung
Trường hợp bất khả kháng hoặc hành vi của bất kỳ chính phủ hoặc cơ quan pháp lý nào, công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ai (dưới bất kỳ hình thức nào). Nếu bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện được, các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực. Nếu một bên không thể thực hiện bất kỳ thỏa thuận hoặc quyền lợi hay quy định, điều này không thể được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó. Công ty chúng tôi có thể giao bất kỳ quyền và / hoặc trách nhiệm theo thỏa thuận này mà không có sự đồng ý của khách hàng. Thỉnh thoảng, công ty chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản bằng cách đăng các điều khoản sửa đổi trên trang web. Khách hàng có trách nhiệm kiểm tra xem thỏa thuận đã được sửa đổi chưa. Mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Nếu khách hàng không đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận, vui lòng không sử dụng hoặc chấp nhận dịch vụ của chúng tôi và kịp thời thông báo cho chúng tôi qua văn bản.

16. Những khách hàng chưa kích hoạt tài khoản của họ (không có tiền nạp và giao dịch) trong gần 30 ngày sẽ bj tính phí 20 USD or 140CNY từ số dư tài khoản của họ vào lúc 0:00 GMT mỗi thứ hai by 66efx.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền