giao dịch-FAQ Trading-FAQ

● Tại sao tôi không thể giao dịch?

Có thể có hai khả năng:

(1) Bạn chỉ có thể giao dịch trong thời gian mở cửa thị trường, sau khi thị trường đóng cửa, bạn không thể giao dịch được nữa.

(2) Số dư tài khoản của bạn không đủ để giao dịch, khoản đầu tư tối thiểu là 1 USD / EUR /  CNY hoặc 200JPY.

● Tại sao giá thay đổi?

Giá trên sàn giao dịch được liên kết với giá thị trường thực, vì vậy giá thay đổi từng thời điểm.

● Thời điểm hết hạn là gì?

Thời điểm hết hạn là giờ và ngày cụ thể khi thời gian được phân bổ để ước tính hướng giá trị thị trường của tài sản kết thúc. Thời điểm hết hạn được tự động hiển thị cho các nhà giao dịch của HC và điều chỉnh theo múi giờ của họ cho phù hợp.

● Mức hết hạn là gì?

Mức hết hạn là giá trị thị trường của Tài sản tiềm tàng vào thời điểm hết hạn. Mức này xác định xem quyền chọn hết hạn trong ‘vùng có tiền’ hay ‘vùng mất tiền’. Để được giải thích thêm về cách tính mức hết hạn, hãy truy cập trang Expiry Calculation Tính toán hết hạn.

● Nếu quyền chọn hết hạn trong “vùng mất tiền”, tôi có thể lấy lại khoản đầu tư của mình không?

66efx sẽ hoàn lại một tỷ lệ phần trăm của số tiền đã đầu tư ngay cả khi quyền chọn hết hạn trong ‘vùng mất tiền’, thường tỷ lệ phần trăm này sẽ được hiển thị trên sàn giao dịch.

● Nếu quyền chọn hết hạn trong ”vùng có tiền”, tôi có thể nhận lại bao nhiêu?

Các nhà giao dịch kiếm được tỷ lệ phần trăm trên tiền hoàn trả của họ. Khi số tiền hoàn trả của nhà môi giới khác nhau thay đổi, 66efx cung cấp một số số tiền hoàn trả thuận lợi nhất: hoàn trả 80% – 90% khi các quyền chọn đã chọn hết hạn trong ‘vùng có tiền’.

● Giao dịch  66efx như thế nào?

Phương thức đầu tư rất đơn giản. Khách hàng chọn giao dịch hàng hóa, theo phán đoán của riêng họ, chọn “call” hoặc “put”. Nhập vào cho số tiền đầu tư, thời điểm hết hạn, nhấn nút “submit”. Xin lưu ý, khách hàng chọn giao dịch hàng hóa và số tiền đầu tư không thể thay đổi dược. Mặt khác thì  giá của hàng hóa đang thay đổi.

[ back to top ]

footer-bg-a

Simplified-Trading on Currencies and commodities at HC™

HC™ is a Simplified-Trading platformal offering Simplified-Trading with financial instruments on a variety of underlying assets such as  currencies pairs (EUR/USD, JPY/USD and more) and Commodities (e.g. Silver, Crude oil, Gold and more) Members may earn up to 85% return-on-betting on every transactions if it expires “in the money”.

 

 

Hướng dẫn nạp tiền